INTRODUKTIONSUTBILDNING - HANDLEDARKURS

Från och med den 1/1 -06 får beslut om godkännande som handledare för privat övningskörning med personbil endast meddelas den som genomgått introduktionsutbildning tillsammans med blivande elev.

Kursen ges måndagskvällar, jämna veckor, kl. 18.30 till 22.00 och omfattar ett kurstillfälle. Du träffar här andra som också skall övningsköra och får tillfälle till diskussion och frägor. Ring oss gärna för mer information om nästa kurstillfälle!

Betalning
För deltagare som betalar in på bankgiro 5470-1362 senast fem dagar innan kursstarten är priset 300 kr för handledaren
och 200 kr för eleven. Betalningen fungerar som del av anmälan och garanterar den tidigare bokade platsen.
I betalningsmeddelandet skall endast elevens namn och utbildningsdatumet anges.
För deltagare som önskar betala på plats vid kurstillfället är priset 400 kr för handledaren och 300 kr för eleven men man är inte garanterad plats på kursen. För anmälda deltagare som inte kommer debiterar vi ordinarie kurspris.

OBS! Föranmälan är obligatorisk med deltagarnas personuppgifter.
Vid eventuell avbokning, var god kontakta oss på trafikskolan senast fem dagar innan kurstillfället.

Lämpligt materiel för elev/körkortsaspirant och handledaren erbjuds till bra priser.
Ex. körhäfte, körkortsbok, sparsam körning och lämplig utrustning för bilen.

© 2006 Trosa Trafikskola info@trosatrafikskola.se 0156-195 15